<span class="vcard">david</span>
david

TERF:s

Eftersom feminism handlar om lika rättigheter och att förbättra samhället blir många förvånade när de läser om TERF:s eller ”trans-exclusionary radical feminists”. Förkortningen brukar användas …